U tijeku su završni radovi na uređenju dječjeg igrališta na Cinderišću

U tijeku su završni radovi na uređenju dječjeg igrališta na Cinderišću

Novo dječje igralište na kraju Ulice Cinderišće (iza Mariškine ulice) uskoro će biti potpuno opremljeno i spremno za dječju igru. GKP Komunalac u suradnji s Komingom pripremio je parcelu za radove te kupio igrala koja je proizvela i montirala tvrtka Park-life d.o.o. poštujući sve važeće standarde i norme za proizvodnju dječjih igrališta s namjenom korištenja u javnoj upotrebi.

U tijeku su završni radovi na saniranju podloge na koju će se postaviti antistres podloge, a postavljeno je pet igrala: brijeg s tunelom i penjalicom, dvosjedna ljuljačka, njihalica na opruzi za dvoje djece, njihalica na opruzi za četvero djece i spiralni tobogan s penjalicom.

Ukupna vrijednost radova je 124.240 kuna od čega je nabava i montaža dječjih igrala iznosila 94.750 kuna (Park-life d.o.o.), a izvođenje građevinskih radova 29.710 kuna (Koming d.o.o. Koprivnica).

Skip to content