Božićna drvca krenula u proces kompostiranja

Božićna drvca krenula u proces kompostiranja

Božićna drvca koje su građani nakon blagdana odložili kod zelenih otoka ili na kompostani u Herešnu uskoro će krenuti u proces kompostiranja. Ove je godine prikupljeno 178 metara kubičnih božićnih drvaca, a nakon usitnjavanja materijal će zajedno s ostalim biorazgradivim otpadom dozrijevati kako bi kroz nekoliko mjeseci postao kompost prve klase DomKo.

Podsjetimo, lani je na kompostani u Herešinu u proces kompostiranja stavljeno 5230 tona biorazgradivog otpada, a proizvedeno je 1560 tona komposta, a od toga 875 tona komposta prve klase DomKo.

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

  • više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
  • takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
  • kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
  • kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža Komunalac besplatno mogu dovesti dvije autoprikolice biorazgradivog otpada mjesečno na Kompostište u Herešinu (cca 2 m³), a osim toga Komunalac prikuplja biootpad na kućnom pragu, odnosno u svakom domaćinstvu koje se odlučilo da će sakupljati i predavati biootpad putem javne usluge koju pruža Komunalac.

Fotografija: Dio drvaca Komunalac je donirao Zajednici sportsko-ribolovnih klubova Koprivnica