Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Vinica i Podolice RAJON 5

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Vinica i Podolice RAJON 5

GKP Komunalac obavještava građane da će u UTORAK, 16. OŽUJKA, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim kvartovima Vinica i Podolice, odnosno ulicama koje spadaju u RAJON 5:

Vinogradski odvojak I, Vinogradski odvojak II, Vinogradski odvojak III, Vinogradski Odvojak IV, Vinogradski Odvojak V, Dubovečki Breg, Tome Prosenjaka, Frane Supila, Kalnička, Vinički put, Čomborov put, I Vinički Odvojak, II Vinički odvojak, Ivana Trubelje, Vinica (i šturcevi), Josipa Sirutke, Kneza Branimira, Vinički dol, Dubovečki dol, Kozarnjak (Od Kneza Branimira i lijevi i desni dio), Vrbica, Domžalska, Zagrebačka cesta, Vinogradska (do streljane+šturcevi)

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji se odlažu u glomazni otpad pronađite OVDJE

Skip to content