Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 10

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 10

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u srijedu, 24. ožujka, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama: Proljetna, Dore Pejačević, Katarine Zrinski, Starogradska (odvojak Rock), Magdalenska, Gorička, Ferde Rusana, Bajer, Omladinska, Beč, Petra Svačića, Kraljice Jelene, Ivana Mažuranića, Mosna, Matije Gupca, Franjevačka, Školska, Reberinska, Oružanska, Vijećnička, Đure Estera, Frankopanska, Sokolska, Vinka Česija, Dr. A. Heinricha, Stari Brežanec, Novi Brežanec.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis stvari koje možete odložiti u glomazni otpad pogledajte OVDJE