Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 6

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 6

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u ponedjeljak, 29. ožujka, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 6: Vinodolska, I Vinodolski odvojak, II Vinodolski odvojak, Hrvatskih branitelja, Vinička ulica, Hercegovačka, Ivana Meštrovića (od semafora prema željezničkom kolodvoru), Nikole Tesle, Ljudevita Gaja, Podravska, Istarska, Dalmatinska, Josipa Kozarca, Grgura Karlovčana, Cvjetna, Rudolfa Horvata, Antuna Mihanovića, Milana Krmpotića, Augusta Šenoe, A. G. Matoša, Kolodvorska (ulica).

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Podsjećamo građane da u glomazni otpad ne spada:

  • električni i elektronički otpad (uređaji koji za rad koriste električnu energiju ili baterije)
  • akumulatori i baterije
  • građevinski otpad (beton, cigla, šuta, keramičke pločice i sl.)
  • opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža, pesticidi, fluorescentne cijevi…)

Popis predmeta koji možete odložiti u glomazni otpad pogledajte OVDJE