Obavijest o odvozu glomaznog otpada – LEGRAD

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – LEGRAD

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Legrad da će u srijedu, 26. svibnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u naseljima Legrad, Veliki Otok, Mali Otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Antolovec i Zablatje.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu i u Legradu.

Popist predmeta koji se odlažu u glomazni otpad pogledajte OVDJE.