Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 9

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 9

GKP Komunalac obavještava građane da će u ponedjeljak, 31. svibnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u naselju Jagnjedovec i koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 9:

KOPRIVNICA – Stjepana Miklaužića, Križevačka ulica, Trg mladosti, Starogradska (cijela – Koprivnica i Starigrad), Mariškina, Braće Malančec, Cinderišće, Ciglana, Ivana Hiršla, Stanka Sulimanovića, Špoljarska, Bilogorska, Ivana Gorana Kovačića,

JAGNJEDOVEC – CIJELI

 

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji se odlažu u glomazni otpad pronađite OVDJE.