Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 14

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 14

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u ponedjeljak, 28. lipnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 14 – zgrade:

ZGRADE: Ante Starčevića, Trg kralja Tomislava, Kolodvorska, Trg slobode, Trg podravskih heroja, Ivana Meštrovića, Trg kralja Krešimira, Trg kralja Zvonimira, J. J. Strossmayera, Dubovec, Ivana Gundulića (zgrada), Ljudevita Posavskog, J. J. Strossmayera (šturc)

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji se odlažu u glomazni otpad pogledajte OVDJE.