Zaposlenici Komunalca u obilasku nove Kompostane Herešin

Zaposlenici Komunalca u obilasku nove Kompostane Herešin

Djelatnici Sektora gospodarenja otpadom i ostalih sektora zajedničkih službi posjetili su danas novoizgrađenu Kompostanu Herešin kako bi se upoznali s radom kompostiranja biorazgradivog otpada u novim postrojenjima. Iako zaposlenici Sektora gospodarenja otpadom svakodnevno na kompostanu dovoze biorazgradivi otpad iz kućanstava, ovo je bila prilika da saznaju kako teče cijeli proces, a Petra Kolarić Kapusta, tehnologinja gospodarenja otpadom, odgovorila im je na sva pitanja koja su postavili.