JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta usmenim nadmetanjem

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta usmenim nadmetanjem

Temeljem Odluke Skupštine broj 3522/21 od 11. listopada 2021. godine i Odluke Uprave broj 3530/21 od 11. listopada 2021. godine, KOMUNALAC d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za  prodaju zemljišta usmenim nadmetanjem u vlasništvu  KOMUNALCA d.o.o.

Predmet ponude je prodaja zemljišta u vlasništvu KOMUNALAC d.o.o, Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, na području k.o. Koprivnica:

k.č.br. kultura površina zk.ul.br. k.o.
7859 livada 12111 m2 1160 Koprivnica
  UKUPNO 12111 m2    

Predmet ponude je cijelo zemljište iz točke 1. odnosno zainteresirani ponuditelj daje jedinstvenu ponudu za cijelu površinu zemljišta.

Javni natječaj preuzmite OVDJE.