Nagradili smo korisnike reciklažnog dvorišta koji pravilno odvajaju frakcije reciklabilnog otpada

Nagradili smo korisnike reciklažnog dvorišta koji pravilno odvajaju frakcije reciklabilnog otpada

Europski tjedan za smanjenje otpada (European Week for Waste Reduction) obilježili smo prigodnim poklonima koje smo uručili onim korisnicima Reciklažnog dvorišta Herešin koji su u subotu donijeli uredno razvrstan odvojeno sakupljeni otpad, a koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu.

Podsjetimo, odlaganje reciklabilnog otpada besplatno je za sve građane Koprivnice, prigradskih naselja i općina u kojima Komunalac ima koncesiju za sakupljanje otpada.

Europski tjedan za smanjenje otpada za cilj ima potaknuti građane, tvrtke, institucije i sve ostale subjekte na poštivanje europske hijerarhije otpada, a to je na prvom mjestu sprečavanje nastanka, potom ponovno korištenje pa recikliranje otpada, a kao zadnje opcije hijerarhija predviđa oporabu i odlaganje.