Blagdanske lampice skinite i za okoliš se pobrinite

Blagdanske lampice skinite i za okoliš se pobrinite

Božićne lampice više ne svijetle ili su jednostavno stare i opasne za ponovnu uporabu? Blagdansko ukrašavanje doma i božićne jelke uvijek dovodi do stvaranja dodatnog otpada. Komunalac Koprivnica poziva građane da lampice s jelke skinete i za okoliš se pobrinete.

Od 11. siječnja 2022. godine na tri lokacije u gradu Koprivnici biti će postavljene posebne kante u koje će građani moći odložiti staru i neispravnu dekorativnu rasvjetu.

Lokacije:

  1. Upravna zgrada Komunalca, Mosna 15
  2. Dom mladih Koprivnica, Hrvatske državnosti 10
  3. Prostor gradske tržnice, Ulica Đure Estera 1/A

Ovom akcijom Komunalac želi građane osvijestiti o pravilnom zbrinjavanju i recikliranju otpada, a ne gomilanju na odlagalište otpada.

Naglasak akcije je na smanjenju otpada, posebice miješanog komunalnog otpada i otpada kojeg se građani rješavaju na ekološki neprihvatljiv način.

Ako niste u mogućnosti lampice zbrinuti na navedenim mjestima, iste možete besplatno odložiti na Reciklažno dvorište Herešin, Ulica Hrvatske državnosti 94, Herešin.