Komunalac sudjelovao u revitalizaciji voćnjaka Sveučilišta Sjever

Komunalac sudjelovao u revitalizaciji voćnjaka Sveučilišta Sjever

Dana 03 i 04. ožujka studenti i nastavnici Odjela prehrambene tehnologije Sveučilišta Sjever u Koprivnici uredili su uz pomoć Komunalca Sveučilišni voćnjak.

Svaki student dobio je svoju voćku za koju će se brinuti tijekom cijelog studija te na kraju studija napravit prehrambeni proizvod od svoje voćke. Nakon edukacije orezivanja voćaka studenti su uspješno orezali voćke te zasadili nove voćke i prihranili zemlju kompostom DomKo s Kompostane Herešin koje im je osigurao Komunalac. Uz kompost DomKo novo zasađene voćke imat će dobru i zdravu podlogu za rast.

Studenti su imali priliku naučiti nešto novo o sadnji voćaka i očuvanju okoliša, a njihov trud urodit će i plodom koji će na kraju studija pretvoriti u konkretan prehrambeni proizvod.

U ovo doba, pokazalo se opet da nam je hrana najvažnija, i njena proizvodnja i prerada je uvijek nužna bez obzira na stanje u svijetu, i zbog toga je bitno da se redovito školuju nove generacije prehrambenih tehnologa koji će učiti na praktičnim primjerima, kazao je pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju Bojan Šarkanj.