Uskrs u Reciklažnom dvorištu u Dravskoj

Uskrs u Reciklažnom dvorištu u Dravskoj

I ove godine ekipa iz Reciklažnog dvorišta u Dravskoj ulici predvođena vrijednom i kreativnom Fanikom Bišćan, poslovotkinjom dvorišta, radnu okolinu uljepšala je uskrsnim dekoracijama izrađenima od otpadnog materijala.

Šalice za čaj od otpadnih guma ispunjene pisanicama i cvjetovi od plastičnih vrećica koji krase uskrsne grane samo su dio kreativne radionice na reciklažnom dvorištu, a najvažnije – dokaz da otpad nije smeće i da se prenamjenom otpadnih predmeta može napraviti nešto dekorativno i korisno.