Prikupljanje granja sa Šoderice

Prikupljanje granja sa Šoderice

U srijedu je nastavljeno prikupljanje granja iz općina u sustavu Komunalca. Ovog puta veća količina granja odvezena je s dogovorene deponije u vikend naselju Šoderica u sklopu općine Legrad, a sav prikupljeni biorazgradivi otpad zbrinut je u Kompostani Herešin gdje će procesom kompostiranja postati kompost prve klase DomKo.