OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 2677/22 od 04. srpnja 2022. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 57 u sklopu Kompleksa Kampus u Koprivnici.

Dokumentaciju pronađite OVDJE.

Skicu tlocrta pronađite OVDJE.