Obavijest o terminu odvoza otpada – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Obavijest o terminu odvoza otpada – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Poštovani korisnici,

podsjećamo vas da se u petak, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza 2022.) ne odvozi otpad u rajonima 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 18 i 20. Odvoz otpada obavit će se u subotu, 6. kolovoza, sukladno rasporedu kojeg ste dobili na svoje adrese.

Umjesto na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoz) otpad će se odvoziti prema sljedećem rasporedu:

  • U RAJONU 4 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 5 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 6 miješani komunalni otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 10 papir će se odvoziti u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 13 biorazgradivi otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 14 biorazgradivi otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 15 biorazgradivi otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 18 biorazgradivi otpad odvozit će se u subotu, 6. kolovoza
  • U RAJONU 20 biorazgradivi otpad i plastika odvozit će se u subotu, 6. kolovoza

 

RAJON 4

Planinarska, Rečko polje, Rudešinkin breg, Trakošćanska

STARIGRAD: Mlinarska, Nemčićev dol, Prvomajska, Ratarska, Starogradska, Sveta Tri Kralja

REKA: S. Radića, Logorište, Prvog Maja, F. Galovića, Kralja Zvonimira, Mažuranićev trg, Trg Ljudevita Gaja, Starogradska, Kolodvorska, Žlebice

 

RAJON 5

BAKOVČICA: Bilogorska, Koprivnička, Školska, Vinogradski odvojak, Vinogradska

DRAGANOVEC: Bukovačka, Draganovec, Mirni dol, Radnička cesta, Rudarska, Sveti Vid, Vinogradarski put

STARIGRAD: Galovićev breg, Kamengradska, Kanalska, Koprivnička, Krešimirova, Lipanjska, Mire Bano, Pionirska, Pod lipama, T. Hana, Širovice

JAGNJEDOVEC, Šmaljev jarak

 

RAJON 6

A. Nemčića, Bjelovarska, Đ. Estera, Frankopanska, Franjevačka, Gospodarska, I. Trnskog, M. Gupca, Mosna, Novi Brežanec, Oružanska, Potočna, Radnička cesta, Reberinska, Stari Brežanec, Sajmišna, Sokolska, Školska, Trg mladosti, Vijećnička, Trg L. Brozovića

ŠTAGLINEC

 

RAJON 10

Čarda, Danica, Đelekovečka cesta, F. Galovića, I. Generalića, M. P. Miškine, M. Viriusa, Marofska, Pavla Vuk-Pavlovića, Peteranska, Svilarska, Trg dr. Žarka Dolinara, Zrinski trg

 

RAJON 13

A. G. Matoša, Dubovec, G. Karlovčana, Hrvatske državnosti, J. J. Strossmayera, Križevačka ulica, Krste Hegedušića, Lj. Posavskog, Trg kralja Zvonimira, V. Nazora, Vinička

 

RAJON 14

A. Šenoe, Dalmatinska, Đ. Basaričeka, Hercegovačka, Hrvatskih Branitelja, I. Meštrovića, Istarska, J. Kozarca, J. Vargovića, Lj. Gaja, N. Tesle, Opatička, Podravska, Taraščice, Trg kralja Krešimira, Trg slobode

 

RAJON 15

Bajer, D. Pejačević, Dr. Alberta Heinricha, F. Rusana, Gorička, I. Mažuranića, Katarine Zrinski, Kraljice Jelene, Magdalenska, Omladinska, P. Svačića, Proljetna, Ulica Beč, Vinka Česija, Starogradska – Odvojak Rock

 

RAJON 18

Đelekovec, Imbriovec

 

RAJON 20

Koprivnički Ivanec, Kunovec, Botinovec, Goričko, Pustakovec