Udruga žena Bregi sakupila 16 kg plastičnih čepova

Udruga žena Bregi sakupila 16 kg plastičnih čepova

Vrijedne članice Udruge žene Bregi iz Koprivničkih Bregi tijekom godine sakupljale su otpadne plastične čepove i poklopce te ih danas donijele u Reciklažno dvorište Herešin.

Plastični čepovi i poklopci sakupljaju se u sklopu humanitarne akcije ‘Plastičnim čepovima do skupih lijekova’ kojom Komunalac za Udrugu Limfom prikuplja čepove, koje Udruga dalje prodaje te novcem kupuje skupe lijekove za svoje članove.

Udruga žena Bregi sakupila je 16 kilograma čepova, a nastavit će sakupljati i dalje. U akciji već dugi niz godina sudjeluju brojne udruge i organizacije, od vrtića i škola, pa sve do općina i gradova.

Ove je godine do sada prikupljeno oko dvije tone čepova, a ukupno je Komunalac od 2012. godine prikupio i proslijedio Udruzi Limfom oko 20 tona čepova.