Javni natječaj – zakup poslovnog prostora u Kampusu

Javni natječaj – zakup poslovnog prostora u Kampusu

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 4917/22 od 20. 12. 2022. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje otvoreni javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu zgrade broj 40, prostorija 11 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Dokumentacija natječaja

Skip to content