Obavijest za korisnike usluga u razdoblju dvojnog optjecaja

Obavijest za korisnike usluga u razdoblju dvojnog optjecaja

Od 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu. U razdoblju od 1. siječnja do 14. siječnja traje dvojni optjecaj u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri.

Na blagajnama Komunalca d.o.o. bit će omogućeno plaćanje od 02.01.2023. godine. Preporučujemo građanima da za vrijeme dvojnog optjecaja u prvim danima 2023. godine u transakcijama što je više moguće koriste debitne kartice. Napominjemo da Komunalac d.o.o. kao primatelj uplate prilikom plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji te da je temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj predviđeno izuzeće od primjene pravila dvojnog optjecaja ako poslovni subjekt nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa plaćenog računa vratiti u gotovom novcu euru, prema čl. 40., st. 2. ostatak iznosa može vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Poslovnice banaka, Hrvatske pošte i Fine primarni su kanal za zamjenu gotovog novca kuna u eure.

Zahvaljujemo na razumijevanju.