OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 1609/23 od 23. svibnja 2023. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

 OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici

  1. Predmet ponude je:
  • poslovni prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu zgrade broj 40, prostorija br. 1 u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 380,00 m2
  • skladišni prostor u vlasništvu  KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica označen kao objekt broj 40 A u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 1400 m2
  • poslovni prostor u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o. Koprivnica u dijelu zgrade kućni broj 57  u sklopu kompleksa Kampus u Koprivnici površine 623,00 m2

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ pogledajte OVDJE.

Tlocrt zgrade broj 40 pogledajte OVDJE.

Tlocrt zgrade broj 40 A pogledajte OVDJE.

Tlocrt zgrade broj 57 pogledajte OVDJE.