OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici – Caffe bar „Plac“

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici – Caffe bar „Plac“

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 861/23 od  15. ožujka 2023.  godine, Odluke Uprave Društva broj 1296/23 od 21. travnja 2023. godine i Odluke Uprave Društva broj 2208/23 od 17. srpnja 2023. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Koprivnici – Caffe bar „Plac“ (u krugovima).

Natječaj pronađite OVDJE.