Komunalac sudjeluje u sanaciji Šoderice nakon poplave

Komunalac sudjeluje u sanaciji Šoderice nakon poplave

Nakon postupnog smirivanja situacije i pada vodostaja, na jezeru Šoderica ostala je velika količina biljnog otpada (drveće, granje) ali i glomaznog otpada koji je nastao poplavljivanjem vikendica. Komunalac Koprivnica u dogovoru s Općinom Legrad ovog je tjedna započeo sa sakupljanjem velikih količina raznog namještaja i drugih predmeta koji su stradali u poplavi, a koje su vlasnici vikendica na Šoderici ostavili na dogovorenim mjestima kako bi ih zaposlenici Komunalca lakše pokupili i zbrinuli u Reciklažnom dvorištu i na Kompostani Herešin.

Komunalac će se uključiti i u veliku akciju čišćenja Šoderice koja je zakazana za subotu, 26. kolovoza, na način da će do kraja tjedna na nekoliko lokacija postaviti velike kontejnere za biorazgradivi otpad te nekoliko manjih za miješani komunalni otpad te će sakupljeni otpad odvesti i zbrinuti na pravilan način.