Anketa o zadovoljstvu radom Društva Komunalac d.o.o. Koprivnica u 2023. godini

Anketa o zadovoljstvu radom Društva Komunalac d.o.o. Koprivnica u 2023. godini

Poštovani korisnici naših usluga,

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu zaposlenika te zdravstvenoj ispravnosti hrane što potvrđuje implementiranim sustavima upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP principima i Codex Alimentarius-u.

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketni upitnik koji će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas molimo da prilikom ispunjavanja anketnog upitnika izrazite svoje zadovoljstvo našim radom i predložite nam mogućnosti unaprjeđenja u našem djelovanju na čemu Vam unaprijed zahvaljujemo!

Molimo vas da ispunite anketni upitnik putem ove poveznice:

ANKETA