Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2024. godinu

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2024. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., NN 151/22) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 4. ožujka 2024. godine te temeljem članka 28. Društvenog ugovora Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica od 24. 11. 2023. godine, na 64. sjednici Uprave dana 4. ožujka 2024. godine, Uprava donosi odluku o objavi Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2024. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 30 radnih dana od dana otvaranja Natječaja, odnosno do 18. 4. 2024. godine do 12:00 sati.

Zaprimanje prijava počinje od dana 6. 3. 2024. godine, a prijave zaprimljene prije dana otvaranja javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Molimo potencijalne Prijavitelje da detaljno prouče svu važeću prijavnu dokumentaciju, jer je s danom 4. 3. 2024. godine došlo do izmjene Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije (novi način kriterija ocjenjivanja, novi obavezni obrasci te način dostave dokumentacije).

DOKUMENTACIJA