Drveni štandovi (kućice)

Lokacija: Đure Estera 1A, 48000 Koprivnica

Kontakt: +385 (0)48 621 392

U sklopu tržnice nalazi se 48 drvenih štandova (kućica) zatvorenog tipa za prodaju odjevnih predmeta, obuće, igračaka, te robe široke potrošnje koja se ranije prodavala na otvorenim i montažnim štandovima. Štandovi zatvorenog tipa daju se u zakup putem Javnog natječaja na rok od 5 godina. Otvoreni Javni natječaj nalazi se na web stranici Komunalca i oglasnoj ploči Gradske tržnice.

Drveni štandovi su tipizirani i u skladu s lokalnom tradicijom, pa svojim izgledom doprinose ukupnom dojmu uređene gradske tržnice.

U sklopu drvenih štandova nalazi se novo parkiralište s 24 parkirna mjesta i blagajna Komunalca.