Predstavljeno novo roto sito na kompostištu uoči Svjetskog dana zaštite okoliša

Uoči obilježavanja Svjetkog dana zaštite okoliša GKP Komunalac u suradnji sa Gradom Koprivnica, ugostio je 4. razred osnovne škole Đuro Ester te učenike upoznao sa procesom kompostiranja i kako kompostiranjem čuvamo okoliš.

IMG_6860 rIMG_6874rIMG_6881rIMG_6884rIMG_6897rIMG_6890  r

Član Uprave gosp. Zdravko Petras naglasio je kako je u cilju zaštite okoliša i razvoja održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice 2011. godine izgrađeno kompostište.
S time nije stalo opremanje kompostišta pa je tako danas pušteno u rad i novo sito koje će poboljšati kvalitetu komposta te će se takav prosijani kompost koristiti za prihranu usjeva u vrtu i cvjećarstvu.
Trošak nabave roto sita iznosi 594.297,00 kn od čega je 40% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša, a 60% Grad Koprivnica. Kapacitet roto sita je 35m3/h i ono je mobilno.
Član Uprave gosp. Zdravko Petras naglasio je kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju hale za tehnološki kvalitetniju proizvodnju komposta kojim će se dosadašnji proces kompostiranja ( od 6 do 8 mjeseci) smanjiti na 4 do 5 mjeseca. Time će se značajno povećati kapacitet postojećeg kompostišta, a to će omogućiti povećanje iskoristivosti postojećih asfaltiranih površina na kompostištu što će omogućiti prihvaćanje zelenog otpada iz susjednih gradova i općina.
U planu je i investicija Pakirnice komposta tako da u budućnosti možemo očekivati komercijalizaciju komposta. Za sada se kompost dijeli besplatno građanima uz predočenje računa za zelene vreće ili uz dovoz dvije auto prikolice biorazgradivog otpada.
Gradonačelnica, Vesna Želježnjak poželjela je dobrodošlicu učenicima O.Š. Đuro Ester te ih podržala u obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša i naglasila kako je kompostiranje jedan od najstarijih načina recikliranja i kako je bitno educirati se o sustavu recikliranja te kako je u planu održati još takvih edukacija te i ostale učenike educirati o samom procesu kompostiranja i ostalim procesima recikliranja.