Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u GKP Komunalac

Sukladno zakonskim propisima i internim aktima u našoj tvrtki uspostavljen je sustav zaštite na radu kojim se usklađuje, nadzire i prati primjena i provedba pravila sigurnosti na radu.
Kontinuirano se unapređuju i sustavno provode mjere sigurnosti na radu kroz ustroj tvrtke, strukturu rukovođenja i poticanjem zaposlenika na promicanje zaštite na radu.

IMG_6148 rIMG_6154 r
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu je dio organizirane primjene kojom se ostvaruje i unapređuje sigurnost s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu.
Kod koordiniranja i rukovođenja zaštitom na radu najveću ulogu imaju rukovoditelji, voditelji, poslovođe tj. ovlaštenici poslodavca. Oni su tu da bi upravljali i rukovodili samim procesom bez nedostataka u radu. Putem unutarnjeg nadzora od strane voditeljice zaštite na radu vrši se kontroliranje samog sustava temeljem kojeg se utvrđuju korektivne i preventivne mjere.
U Komunalcu se sustavno provodi edukacija, osposobljavanje i obavješćivanje svih radnika od strane voditeljice zaštite na radu. Tako i u fazi izrade Procjene rizika tijekom mjeseca travnja i svibnja svi radnici bili su uključeni u postupak izrade. Radnici su se upoznali sa materijom Procjene rizika, opasnostima, štetnostima, naporima temeljem kojih se procjenjuje razina rizka samog radnog mjesta.

Tijekom edukacije radnici su se upoznali i s prevencijom stresa, te sa svim stresorima koji ih mogu dovesti u stres. Cilj edukacije prevencije stresa bio je upoznati radnike kako pravovremeno prepoznati rizike, simptome te prevenirati načela stresa.
Samom uključenošću, sudjelovanjem, upoznavanjem, obavještavanjem radnika u sam proces osjeća se dobrobit i zadovoljstvo radnika te se radnici osjećaju potaknutima izvršavati sigurno radne zadatke. Samom pravovremenom i adekvatnom edukacijom radnika poslodavac dobiva zdravu, produktivnu i motiviranu radnu snagu, a samim time i za samu tvrtku je poboljšana učinkovitost, smanjen je broj nezgoda i ozljeda, te su smanjeni i troškovi.

Možemo sa sigurnošću reći da u našoj tvrtki postoji uređen sustav zaštite zdravlja i sigurnošću na radu kroz koji nam poslodavac osigurava zdravo radno mjesto primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu.

Skip to content