Obavijest zeleni otoci

Grad Koprivnica i Komunalac svojim korisnicima omogućavaju odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje raznih vrsta i posebnih kategorija otpada na reciklažnom dvorištu u Koprivnici, A. Daničića b.b. ili preuzimanjem na kućnoj adresi. Unatoč tome, oko spremnika na zelenim otocima došlo je znatnog porasta nepropisno odloženog otpada, uključujući i opasnog što nanosi štetu okolišu, te narušava urednost i čistoću našeg grada.

 

Molimo građane da uz spremnike na zelenim otocima ne odlažu glomazni otpad, tekstil, odjeću, obuću, zeleni otpad, plastični otpad u vrećama, sanitarije, kartonske kutije, električni i elektronički otpad, kao niti ostali otpad koji nije predviđeno prikupljati na zelenim otocima.

 

Glomazni otpad može se besplatno predati na reciklažno dvorište ili se njegov besplatan odvoz može naručiti pozivom na telefon: 251-844 ili mail: info@komunalac-kc.hr. Prilikom poziva ili narudžbe potrebno je dostaviti podatke o imenu i prezimenu korisnika, adresi, broju telefona, te vrsti i približnoj količini glomaznog otpada. Nakon dojave, od strane Komunalca bit ćete obaviješteni točnom datumu odvoza.

 

Električni i elektronički otpad (svi uređaji koji za rad koriste električnu energiju ili baterije) korisnici mogu besplatno predati na reciklažno dvorište ili odvoz naručiti pozivom na broj 0800 444-110.  Otpad se predaje ovlaštenom skupljaču, koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi. Građani mogu i sami besplatno dovesti EE otpad na reciklažno dvorište u Herešin, Hrvatske državnosti 94, Herešin, uz uvjet da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti.

 

Na reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno predati staklenu, plastičnu i metalnu ambalažu, papir, karton, otpadnu plastiku (PE), čisti stiropor, otpadne metale, akumulatore, baterije, ravno prozorsko staklo, auto-gume svih dimenzija, otpadna jestiva ulja, te opasni otpad (akumulatori, baterije, prazna ambalaža od herbicida, boja i lakova, otpadna motorna ulja, zauljena ambalaža).

 

Građani imaju mogućnost besplatnog dovoza biorazgradivog i jedne auto-prikolice građevnog otpada mjesečno na kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad u Herešinu, Marovska bb.

 

Detaljne informacije o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada objavljene su na mrežnoj stranici RECIKLIRANJE OD A DO Ž.

 

Standardizirane posude za otpad s kotačima (norma EN 840) mogu se kupiti na blagajni u Upravnoj zgradi groblja u Koprivnici, Ivana Česmičkog 28 (pored cvjećarnice Lavanda).

 

Dodatne informacije možete potražiti na našoj mrežnoj stranici: www.komunalac-kc.hr te radnim danom u vremenu od 7-15 sati na brojeve telefona :

 

– e-mail: info@komunalac-kc.hr,

– naručivanje odvoza glomaznog otpada 251-844

– reciklažno dvorište: 649-348

– kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad: 636-008

– prodaja posuda za otpad: 644-262.

 

GKP KOMUNALAC d.o.o.

KOPRIVNICA