Potpisan Sporazum kojim je okončan postupak u vezi Odlagališta otpada Piškornica

Grad Koprivnica, Komunalac, Općina Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. potpisali su Sporazum kojim je okončan postupak u vezi Odlagališta otpada Piškornica.

sporazum piskornica 2sprazum piskornica  4piskornica sporazuim 3

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su gradonačelnica Vesna Želježnjak, predsjednica Uprave Komunalca Maja Hleb, načelnik Općine Koprivnički Ivanec Ivica Petričević, direktor Piškornice d.o.o. i Piškornice-sanacijskog odlagališta Mladen Jozinović, odvjetnici Krunoslav Kunštić i Zoran Kurcinak te Marko Kallay.iz Odvjetničkog društva Kallay & partneri d.o.o. Zagreb.

Komunalac i Grad Koprivnica su nakon višemjesečnih pregovora s Općinom Koprivnički Ivanec te s društvom Piškornica d.o.o., uspjeli postići sporazum kojim će ostvariti povrat ulaganja obavljenih u Odlagalište Piškornica tijekom proteklih godina u iznosu od 19,93 milijuna kn, a čime će se postići da građani i poslovni subjekti Grada Koprivnice plaćaju nižu cijenu odlaganja otpada u narednim godinama. Isplata naknade djelomično će se obaviti isplatom na žiro-račun, a u većem dijelu će se kompenzirati kroz cijenu odlaganja otpada na Odlagalištu Piškornica i na RCGO Piškornica sve dok se ne namiri ukupna tražbina Komunalca. Procjenjuje se da će to, obzirom na količine odloženog otpada, trajati oko 7 godina. Sporazumom je predviđeno i povlačenje svih tužbi, žalbi i prijedloga za reviziju kojima će se prekinuti svi sudski i upravni postupci između Grada Koprivnice, Komunalca, Općine Koprivnički Ivanec i društva Piškornica d.o.o. Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma dali su Nadzorni odbor i Skupština Komunalca te Gradsko vijeće Grada Koprivnice.

Potpisivanjem Sporazuma su Grad Koprivnica i Komunalac definirali višegodišnju suradnju u vezi odlaganja i gospodarenja otpadom, društvu Piškonica-sanacijsko odlagalište jd.o.o. bit će omogućeno obavljanje djelatnosti i ono će preuzeti odlaganje otpada na Odlagalištu Piškornica i što je najvažnije, stečeni su uvjeti za realizaciju projekta izgradnje RCGO-a Piškornica kojeg je nositelj društvo Piškornica d.o.o.

sprazum piskornica