Javni poziv

GKP Komunalac d.o.o. kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.Javni poziv