GKP Komunalac d.o.o. proširuje djelatnost održavanja javne rasvjete na nova područja

GKP Komunalac i Općina Legrad 14. siječnja 2016. godine potpisali su ugovor o održavanju javne rasvjete na području Općine Legrad. Sklapanjem novog ugovora, GKP Komunalac proširio je djelatnost održavanja javne rasvjete i na novo područje van Grada Koprivnice.
Na potpisivanju ugovora nazočni su bili: član Uprave GKP Komunalac, Zdravko Petras te načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić.

Potpisivanje ugovora za poslove održavanja Javne rasvjeteDSCN2906DSCN2908

Ugovor je potpisan na razdoblje od dvije godine, a Komunalac će kroz navedeno razdoblje obavljati poslove tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na cjelokupnom području Općine Legrad što iznosi 30 km duljine mreže javne rasvjete odnosno 473 rasvjetnih tijela, radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Održavanje javne rasvjete na području Grada Koprivnice, te od sada i na području Općine Legrad, Komunalac obavlja pomoću specijaliziranog vozila s hidrauličnom platformom visine 17m, te opremom za detektiranje podzemnih kabela i instalacija. Na poslovima održavanja rade iskusni elektromonteri pod nadzorom Komunalčevih inženjera elektrotehnike.

Organizacijska osposobljenost, tehnička opremljenost i kompetentnost, temeljena na stručnim, savjesnim i odgovornim djelatnicima, omogućuje GKP Komunalac uspješno izvršavanje svih ugovorenih obveza na području Grada Koprivnice i Općine Legrad, a u planu je i daljnje širenje poslova u području održavanja javne rasvjete na ostale okolne Općine.