Besplatna podjela i korištenje kompostera u kućanstvima

Grad Koprivnica i GKP Komunalac pozivaju sve zainteresirane građane na RAJONU 1. i 2. da se uključe u projekt KOMPOSTIRANJE BIOOTPADA na području grada Koprivnice i besplatno preuzmu svoju posudu (komposter) za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Komposter Kompostirajmo
Grad Koprivnica uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio je 500 plastičnih kompostera volumena 350 litara (dimenzija 81 x 81 cm) za provedbu pilot projekta poticanja kompostiranja u kućanstvima. Prema prvom pozivu za podjelu kompostera u RAJONU 5, podijeljeno je 116 kompostera.
Projektom su obuhvaćene sljedeće ulice u Koprivnici:
RAJON 1
KOPRIVNICA – A. G. Matoša, A. Mihanovića, Bajer, Beč, Bjelovarska cesta, Bilogorska, Braće Radić, Braće Malančec, Ciglana, Cinderišće, Cvjetna, D. Pejačević, Dubovec, Đ.Estera, Franjevačka, Frankopanska, F. Rusana, G. Karlovčana, Gorička, I. Mažuranića, I. G. Kovačića, I. Trnskog, I. Hiršla, J. J. Strossmayera, K. Zrinski, Kraljice Jelene, Lj. Posavskog, Novi Brežanec, Mariškina, M. Krmpotića, Magdalenska, M. Gupca, Mosna, Oružanska, Omladinska, Stari Brežanec, P. Svačića, Potočna, Proljetna, Reberinska, R. Horvata, Sokolska, Sajmišna, S. Miklaužića, S. Sulimanovića, Starogradska, Školska, Špoljarska, Trg kralja Zvonimira, Viječnićka, Vinka Česija

RAJON 2
KOPRIVNICA – A. Starčevića, A. Nemčića, A. Šenoe, D. Banovec, Dalmatinska, Duga ulica, Đ. Basaričeka, F. Galovića, F. Gažija, Florijanski trg, G. Banovec, Hercegovačka, Hrvatskih branitelja, Hrvatske državnosti, I. Generalića, I. Meštrovića, Istarska, Ivanjska, J. Kozarca, J. Vargovića, K. Hegedušića, Kolodvorska, Križevačka ulica, Lj. Gaja, M. Viriusa, Marofska, N. Tesle, Opatička, P. V. Pavlovića, Pavelinska, Podravska, Severovec, Svilarska, Taraščice, Trg kralja Krešimira, Trg kralja Tomislava, Trg mladosti, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica pravednika među narodima, V. Nazora, Vinička, Zrinski trg

U komposteru se iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada iz svoje okućnice proizvodi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.
Da bi komposter dobili na korištenje potrebno je posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Komunalcu d.o.o. i Koprivničkim vodama d.o.o., koristiti ga na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina i provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter.
Prijave za besplatnu podjelu i korištenje kompostera moguće je dostaviti do 31. siječnja 2016. godine putem elektroničke pošte info@komunalac-kc.hr, fax-a 251-898, telefonskim pozivom na broj 251-853 (radnim danom od 7:30 do 14:30 sati) ili slanjem prijave na našu adresu Komunalac d.o.o., Sektor komunalnih usluga, Mosna ulica 15, Koprivnica
U prijavi je potrebno dostaviti sljedeće podatke:
• ime, prezime, OIB korisnika i šifra kupca (navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada)
• adresu, telefonski broj
• e – mail adresu
Zbog ograničenosti broja kompostera prvenstvo podjele bit će određeno prema redoslijedu zaprimanja prijava. Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje.
Komunalac će nakon završene podjele organizirati edukaciju za korisnike koji za to izraze želju prilikom preuzimanja kompostera.
Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 251-844 ili elektroničku poštu kristina.ribic@komunalac-kc.hr.

Upute za sklapanje kompostera i postupak kompostiranja