Časopis TEHNOEKO navodi Komunalac kao primjer dobrog gospodarenja otpadom

Stručni časopis za tehnologiju u ekologiji TEHNOEKO u izdanju 1/2016 navodi GKP Komunalac kao primjer dobrog gospodarenja otpadom : “U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice, Komunalac je u lipnju 2010. godine započeo izgradnju kompostišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Radovi prve faze dovršeni su u veljači 2011. godine tako da je početak rada kompostišta i deponija građevinskog otpada obilježio prvo tromjesečje 2011. godine.

KompostišteIMG_2273 rIMG_0428
Svoju predanost zaštiti okoliša i dobrom gospodarenju otpadom GKP Komunalac Koprivnica nastavio je nedavnom nabavom dvokomornog vozila za odvoz otpada. Takva konfiguracija vozila omogućava istovremeno sakupljanje dvije vrste otpada npr. komunalni i biorazgradivi otpad. Osim uštede istovremenim sakupljanjem, ovaj kamion ima ugrađen dodatni hidraulični spremnik koji se puni energijom kočenja vozila čime omogućava podizanje i pražnjenje posuda bez povećanja okretaja motora. Potrošnja goriva zbog ovog sustava može biti i 14% manja.
GKP Komunalac d.o.o. nedavno je počeo koristiti pametne spremnike otpada Bigbelly i Smartbelly. Sustav Bigbelly stješnjava otpad nekoliko puta pa može primiti 600-800 litara otpada u spremnik kapciteta 125 litara. Pogoni ga električna energija dobivena sunčevim zrakama. Smartbelly spremnici javljaju putem mobilne mreže status svoje popunjenosti te su na taj način uvijek spremni za primanje otpada i štede energiju jer ih se ne mora obilaziti da bi se provjerila napunjenost. Ovakvi sustavi su u upotrebi u 47 gradova svijeta, a ovo je njihova prva implementacija u Hrvatskoj.

IMG_0468 komposterKoševi-odvojeno odlaganje otpada
Na tragu modernizacije i dobrog gospodarenja otpadom je i nadogradnja kompostišta roto sitom tvrtke Komptech. Roto sito Joker nabavljeno je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša koji je preuzeo 40% troškova nabave. Jokerov kapacitet obrade je prosijavanje 35 kubnih metara materijala u jednom satu. GKP Komunalac ovim je strojem bitno poboljšao kvalitetu komposta kojeg građani koriste za prihranu usjeva. Za sada se kompost dijeli besplatno građanima uz predočenje računa za zelene vreće ili uz dovoz dvije auto prikolice biorazgradivog otpada.
U budućnosti GKP Komunalac d.o.o. planira izgradnju hale za roto sito čime bi se trebala bitno povećati efikasnost kompostišta. Hala će omogućiti rad stroja u svim vremenskim uvjetima, dodatno povećati kvalitetu komposta, povećati iskoristivost asfaltnih površina na kompostištu i omogućiti povećanje proizvodnje komposta prihvaćanjem zelenog otpada iz susjednih gradova i općina. Količina prikupljenog biorazgradivog otpada u Koprivnici raste. Tijekom 2014. godine prikupljeno je 515.120 kg biorazgradivog otpada dok je ta brojka za 2015. godinu 982.380 kg. Poslije hale na red će doći i pakirnica komposta koja će omogućiti komercijalizaciju ove djelatnosti.“
Tehnoeko -veljača 2016