Raspored odvoza granja – proljeće 2016.

Granje i biljni otpad potrebno je odložiti prema rasporedu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza, na javnu površinu izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila tako da ne ometa odvijanje prometa.

IMG_2207 r

Prilikom ovog odvoza granja može se ostaviti i zeleni otpad iako nije u zelenim vrećama.
Molimo građane da otpad odlažu odvojeno, na način da se suha trava i korov bez primjesa zemlje pakiraju u vreće za otpad, a granje vezano u snopove (za ručni utovar).
FullSizeRender
RASPORED ODVOZA GRANJA PROLJEĆE 2016