Obavijest korisnicima

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se odvoz komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada od 01.06. do 31.08.2016. obavljati od 6,00 sati.

Molimo korisnike da posude i vreće sa otpadom iznesu najkasnije do 6,00 sati na dan odvoza.