Privremeno nepreuzimanje građevnog otpada u Herešinu

Zbog velikih zaliha trenutno nije moguć prihvat novih količina građevnog otpada na reciklažnom dvorištu za građevni otpad u Herešinu.

Na reciklažnom dvorištu nalazi se i određena količina obrađenog (drobljenog) građevnog otpada za koji trenutno ne postoji potražnja na tržištu.
Prema analizama Instituta za građevinarstvo Hrvatske obrađeni građevni otpad zadovoljava uvjete za izradu posteljice i nasipa na cestama.
Cijena obrađenog (drobljenog) građevnog otpada iznosi 1,00 kn/t (bez PDV-a).
Nakon što se smanji zaliha obrađenog građevnog otpada pristupit će se izgradnji čvrste podloge, te će nakon toga bit moguć prihvat novih količina građevnog otpada.