Naša stranica od sada i na engleskom jeziku

Naša stranica od sada je dostupna i u verziji na engleskom jeziku na adresi https://www.komunalac-kc.hr/en/

 GKP Komunalac

Od sada će se ljudi iz cijelog svijeta moći detaljnije upoznati s uslugama i novitetima iz Komunalca. Isto tako, sve aktualnosti i novosti pisat ćemo i na engleskom jeziku te na taj način približiti naše poslovanje udruženjima, poslovnim partnerima, organizacijama i nadležnim tijelima u EU.