Ministarstvo zaštite okoliša dodijelilo Komunalcu nagradu i priznanje za dostignuća na području zaštite okoliša

GKP Komunalac 24. lipnja 2016. godine s projektom “Smart upravljanje za čisti okoliš”, prijavio se na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i prirode „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini“.

Povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i prirode donijelo je odluku o dodjeli nagrada i priznanja za dostignuća na području zaštite okoliša za 2016. godinu te je Komunalac dobio nagradu i priznanje u kategoriji A) Poslovni sektor, za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava.

Nagrada i priznanje za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini

Komunalac uvođenjem novih tehnologija, aplikacija i moderniziranih implementacija već  godinama utječe na uređenost naše sredine na jednostavan, učinkovit i ekološki prihvatljiv način. Komunalac je u protekloj je godini uveo niz inovativnih usluga te stalnim ulaganjem u nove tehnologije i inovativne sustave nastavlja svoju misiju održavanja kvalitete života i okoliša građana na najvišoj razini.

GKP Komunalac d.o.o.

Nabavkom novog dvokomornog vozila, spremnika za odlaganje otpada Bigbelly i Bigbelly Smart, koševa za odvojeno prikupljanje otpada, univerzalnog vozila (MUVO), spremnika za problematični (opasni) otpad, novog roto sita, 500 besplatno podijeljenih plastičnih kompostera te mobilne aplikacije „Zakrpaj.to“ na zavidan način Komunalac je pridonio uređenju prostora grada Koprivnice i kvaliteti života građana, a zasigurno time pridonio i očuvanju okoliša.

Uprava je prepoznala veliki značaj očuvanja okoliša, a uz njega i poboljšanje poslovanja. Nabavkom novih, moderniziranih tehnologija došlo je do uštede energije, goriva i prostora za pohranjivanje otpada. Sortiranjem i recikliranjem velikih količina otpada kao u slučaju našega reciklažnog dvorišta i kompostišta dolazi do ponovnog iskorištavanja materijala, dodatne zarade i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.

Ovo priznanje i nagrada Ministarstva zaštite okoliša samo je još jedna potvrda da Komunalac prati svjetske trendove te da je ekološki orijentiran u pristupima i kvaliteti pružanja usluga korisnicima.