Javna licitacija “Isklikom” za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na Gradskoj tržnici u Koprivnici

Na temelju  Odluke Uprave broj 13485/16. od 09. 09. 2016. godine i čl.8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj 5/04., 3/08., 1/09., 3/09. i 2/12.) Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica raspisuje Javnu licitaciju “Isklikom”.

za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na Gradskoj tržnici u Koprivnici za prigodnu prodaju presadnica, rezanog cvijeća i cvjetnih aranžmana uoči blagdana Svih svetih.

JAVNA LICITACIJA ISKLIKOM-SVI SVETI