Licitacija „Isklikom“ u krugovima za davanje u zakup prostora za izlaganje ispred štandova zatvorenog tipa

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 14161/16. od  23. 09. 2016. godine, Gradsko Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. raspisuje licitaciju “Isklikom” u krugovima za davanje u zakup prostora za izlaganje ispred štandova zatvorenog tipa.

LICITACIJA ISKLIKOM U KRUGOVIMA