Obavijest korisnicima na području Općine Molve

Obavještavamo Vas da je Komunalac d.o.o. Koprivnica od 01. listopada 2016. godine novi koncesionar za pružanje usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Molve.

Odvoz komunalnog otpada obavljati će se svakog četvrtka.

U slučaju praznika i blagdana koji padaju u četvrtak informaciju o danu odvoza možete potražiti na oglasnoj ploči Općine Molve, na našim web stranicama: www.komunalac-kc.hr ili putem besplatnog info telefona 0800 8848 .

Komunalni otpad predaje se u standardiziranim plastičnim posudama s kotačima zapremine 120 litara (posuda mora imati oznaku norme EN 840).

Posude s otpadom potrebno je iznijeti na građevinski pravac objekta prema cesti najkasnije do 07,00 sati na dan odvoza.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati građevni otpad i zemlju, tekuće tvari, žar, staklo, lešine životinja, glomazni otpad, ambalažni otpad (papir, karton, PET, staklenu i metalnu ambalažu) i opasni otpad (zauljena ambalaža od motornih ulja, salonit ploče, ambalaža od pesticida, boja i lakova i sl., električni i elektronički otpad).

Korisni otpad kao što je plastična ambalaža, staklena ambalaža, papir, limenke i tekstil možete odlagati u posebne spremnike (zeleni otok) koji se nalaze na području Općine Molve.

Odvoz glomaznog (krupnog) otpada obavljati će se jednom godišnje u prethodnom dogovoru s Općinom Molve.

Prije odvoza glomaznog otpada korisnici će biti obaviješteni o točnom terminu i načinu odvoza.

Molimo korisnike da glomazni otpad na dan odvoza ne iznose na javnu površinu jer je prema Zakonu o gospodarenju otpadom to zabranjeno i kažnjivo.

Električni i elektronički otpad (EE otpad) je sva neupotrebljiva oprema koja je za svoj rad koristila električnu energiju ili baterije: hladnjaci, zamrzivači, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjaci, električni radijatori, termoakumulacione peći, klima uređaji, usisivači, vage, računala, RTV uređaji, kamere, dječje igračke i sl.

Električni i elektronički otpad predaje se ovlaštenom skupljaču, pozivom na broj 0800 444 110, koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi.

Mjesečna cijena usluge odvoza komunalnog otpada iz kućanstava je 27,50 kuna po posudi  zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om)

Mjesečna cijena usluge odvoza komunalnog otpada za vikend objekte na području Čingi-lingi  je 13,75 kuna po posudi zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om).

Usluga odvoza komunalnog otpada obvezatna je za sva domaćinstva, pravne osobe, obrtnike i ustanove.

Uplatnice za uslugu odvoza komunalnog otpada bit će Vam dostavljene na kućnu adresu.

Za uslugu odvoza komunalnog otpada od pravnih osoba, obrtnika i ustanova dostavljat će se računi.

Plaćanje računa bez naknade moguće je obaviti u poslovnici FINE i na blagajnama Komunalca u Koprivnici.

 

Putem portala www.eposta.hr ili www.sviracuni.hr (za privatne osobe) te FINE (za pravne osobe) omogućeno je zaprimanje (besplatno) i plaćanje elektroničkih računa.

 

Radno vrijeme blagajni:

– Upravna zgrada, Mosna 15, Koprivnica

(ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00-14:30  sati, utorak i četvrtak od 07:00 – 16:00 sati)

– Uprava groblja, I. Česmičkog 28, Koprivnica

(od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 sati).

 

Plaćanje računa moguće je obaviti u svim bankama i poštanskim uredima uz plaćanje naknade prema njihovim cjenicima usluga.

 

Dodatne informacije možete dobiti radnim danom u vremenu od 7-15 sati na besplatni info telefon: 0800 8848  ili mail: info@komunalac-kc.hr.

 

Korisne obavijesti možete pronaći na mrežnim stranicama www.komunalac-kc.hr.