Zamjena termo i hidroizolacije krova sa rekonstrukcijom kanalizacije i zaštite od munja na objektu Doma mladih

GKP Komunalac d.o.o. temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) objavljuje za predmet nabave: Zamjena termo i hidroizolacije krova s rekonstrukcijom kanalizacije i zaštite od munja te prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

PRETHODNO SAVJETOVANJE

TROSKOVNIK