Zašto trebamo reciklirati

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu, posebno je važno razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike je važnosti za očuvanje planeta.

Recikliranjem se osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

Recikliranje je poznato kao odvajanje materijala iz otpada nakon čega se ponovno koristi. Podrazumijeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda.

Upute za odvajanje otpada Brosura-otpad finalna 2017-page-002

 

ZAŠTO TREBAMO RECIKLIRATI?

1. Recikliranje pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa

Prilikom postupka recikliranja koriste se već iskorištene sirovine i proizvodi (otpad) te se time smanjuje potreba korištenja i eksploatacije novih prirodnih resursa. Također, treba imati na umu da recikliranjem sporije trošimo prirodne resurse koji će trebati i budućim generacijama.

2. Recikliranje štedi energiju

Upotrebom recikliranih umjesto prirodnih sirovina, u procesu proizvodnje troši se neusporedivo manja količina energije nego u proizvodnji novih proizvoda proizvedenih upotrebom novih sirovina, uključujući pritom troškove izdvajanja, prerade i transporta. Također, recikliranje smanjuje korištenje vode u proizvodnji.

3. Recikliranje štiti okoliš

Recikliranje smanjuje potrebu korištenja novih sirovina i materijala te svih proizvodnih procesa koji uvelike uzrokuju značajno zagađenje prirode i okoliša. Kada industrije upotrebljavaju reciklirane sirovine, ispuštaju manje količine stakleničkih plinova i otpadne vode.

4. Recikliranje smanjuje gomilanje otpada na odlagalištima

Sirovine i proizvodi pogodni za recikliranje iskorištavaju se za proizvodnju novih proizvoda što u konačnici uzrokuje smanjenje količine smeća na odlagalištima otpada.

Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš.

Što možemo učiniti?

 • Izbjegavajmo stvaranje otpada
 • Odvojeno sakupljajmo otpad i odlažimo ga na prikladna mjesta za recikliranje (zeleni otoci)
 • Upotrebljavajmo biorazgradive materijale i proizvode te podržimo ekološki svjesne proizvođače
 • Upotrebljavajmo proizvode s visokim postotkom recikliranog sadržaja i s pakiranjem kojeg je moguće reciklirati
 • Upotrebljavajmo proizvode s minimalnim pakiranjem
 • Upotrebljavajmo namirnice koje su pakirane u povratno pakiranje
 • Upotrebljavajmo proizvode u velikim pakiranjima (npr. 5 litara umjesto 1 litre)
 • Upotrebljavajmo proizvode koje je moguće nadograđivati i nadopunjavati
 • Upotrebljavajmo proizvode koji ne sadrže umjetne boje
 • Hranu i piće možemo pakirati u osobne posude i donijeti je od kuće
 • Kod odlazaka u trgovine možemo upotrebljavati platnene vrećice koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljivije nego plastične vrećice
 • Upotrebljavajmo posude od stakla koje je moguće oprati, a ne plastične posude koje se bacaju
 • Prilikom kvara nekog uređaja, možemo ga pokušati popraviti prije nego ga bacimo
 • Ukoliko nam određeni uređaj više nije potreban, umjesto da ga bacimo, možemo ga pokloniti
 • Izbjegavajmo proizvode s kratkim životnim ciklusom
 • Prilikom kupnje možemo kupovati lokalne prozvode koji ne zahtjevaju dugotrajan prijevoz
 • Prilkom kupnje određenih proizvoda poželjno je da iste kupujemo kod dobavljača koji adekvatno zbrinjava otpad
 • Reciklirajmo i kompostirajmo biootpad

Upute za odvajanje otpada

 

Skip to content