Edukacija na Reciklažnom dvorištu

Dana 17. ožujka 2017. godine, Komunalac su posjetili učenici Srednje škole Koprivnica, smjer prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist, s profesoricom Verom Šaf u sklopu nastavnog predmeta Ekologija i zaštita okoliša.

Posjet reciklažnom dvorištu IMG_7333 IMG_7343

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz pratnju Voditelja čistoće i gospodarenja otpadom, Saše Grubačevića, objašnjen im je i prikazan postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu. Posjetitelji su mogli vidjeti način odvajanja otpada i uvjeriti se da je potrebno odvajati otpad u vlastitoj kući jer sav otpad nije smeće i može biti itekako koristan.

Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike na Zelenim otocima u našem gradu i okolici.

Takvi posjeti nisu ništa neobično s obzirom na to da Komunalac kontinuirano provodi educiranje građanstva, bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu.