Obavijest o odvozu komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada

Obavještavamo  korisnike da će se od 1. lipnja do 31. kolovoza 2017. godine odvoz komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada obavljati od 06:00 sati. Molimo korisnike da posude i vreće sa otpadom iznesu najkasnije do 06:00 sati na dan odvoza.

radnovrijemePNG