Obavijest o podjeli namjenskih žutih vreća za plastičnu ambalažu za 2018. godinu

Obavještavamo korisnike da će na području Koprivnice od 15. studenog 2017. godine započeti podjela besplatnih žutih vreća za otpadnu plastiku za 2018. godinu (rajoni 1, 2, 4 i 5).

Predstavnici stanara u višestambenim zgradama mogu podići žute vreće u dvorišnoj zgradi Sektora komunalnih usluga, Mosna ulica 15, uz najavu na telefon 048/251-863 (prizemlje, soba K03). Korisnici imaju pravo na jednu besplatnu žutu vreću po odvozu.

Žute vreće su veće u odnosu na dosadašnje jer je prilikom prikupljanja plastične ambalaže uočeno da nisu dovoljne zapremine kod većeg dijela korisnika.

Dodatne količine žutih vreća mogu se kupiti na blagajnama Komunalca po cijeni od 1,00 kn (s uključenim PDV-om).

Osim žutih vreća korisnici mogu otpadnu plastičnu ambalaža odložiti u žuti spremnik najbližeg zelenog otoka ili je besplatno predati na reciklažnom dvorištu u Ulici Adolfa Daničića 5,  (industrijska zona Dravska – telefon 048/621-047).

Molimo korisnike da namjenske žute vreće ne koriste za predaju miješanog komunalnog otpada jer neće biti preuzete.

Skip to content