Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 30. studenog 2017. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Jagnjedovcu, kod vatrogasnog doma od 13:00-17:00 sati.

MOBILNO RECIKLAZNO