Akcijom „Blagdanske lampice skinite i za okoliš se pobrinite!“ prikupljeno 50 kg električnog otpada

Akcija sakupljanja blagdanskih lampica započela je 6. siječnja i trajala je sve do 31. siječnja 2018. godine.

Na području grada Koprivnice bile su postavljene posebne kante u koje su građani mogli odložiti staru i potrganu dekorativnu rasvjetu.

Lokacije:

  1. Upravna zgrada Komunalca, Mosna 15
  2. Dom mladih Koprivnica, Hrvatske državnosti 10
  3. Prostor gradske tržnice, Ulica Đure Estera 1/A

IMG-5cb3ddd9248ed928733b77e07d627936-V IMG-f97b7a3361b64d95227acbf5ca067ac3-V IMG-0affc306a998ca62ba49fd5570951195-V

 

 

 

 

 

 

Ovom akcijom Gradsko komunalno poduzeće Komunalac potaknulo je građane na brigu o okolišu te pravilnom zbrinjavanju i recikliranju otpada, a ne gomilanju na odlagalište otpada.

Ukupno je sakupljeno 50 kg električnog otpada, time je smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagalište, a prikupljeni otpad zbrinut je kod ovlaštenog zbrinjavatelja električnog i elektroničkog otpada.

Naglasak akcije bio je na smanjenju otpada, posebice miješanog komunalnog otpada i otpada kojeg se građani rješavaju na ekološki neprihvatljiv način.