Kreće podjela plavih posuda

Grad Koprivnica i Komunalac osigurali su plave posude za odvojeno prikupljanje papira i kartona koje će se kućanstvima podijeliti bez naknade s namjerom da se prikupi što više odvojenog otpada te da se smanji količina otpada koja se odvozi na odlagalište. Posude su opremljene RFID čipovima za evidenciju pražnjenja.
Podjela će započeti u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine u Rajonu 6, odvoz papira i kartona u plavim posudama obavlja se bez dodatne naplate.
RAJON 6
KOPRIVNICA– Dubovečki breg, Dubovečki dol, Čomborov put od Vinogradske ulice, I. Česmičkog, Ivanjska cesta, I.Močilski odvojak, II. Močilski odvojak, I. Trubelje, I. Vinički odvojak, II. Vinički odvojak, J. Sirutke, Kozarnjak, Marijanska, Močile, N. Sertića, Zvirišće,Varaždinska cesta (od Kneza Branimira prema Kunovec Bregu), Vinica od Čomborovog puta,Voćarski put, KUNOVEC BREG.

Korisnici koji neće biti zatečeni kod kuće, svoju plavu posudu mogu preuzeti u sjedištu GKP Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica radnim danom od 13:00 do 14:00 sati. Budući da su serijski brojevi posuda pridruženi točno određenom korisniku molimo korisnike da se obavezno prethodno najave na telefon 048/251-862 ili mail: info@komunalac-kc.hr . Plava posuda može se preuzeti prvi radni dan nakon najave.

IMAG0828  IMAG0830 IMAG0831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTE:
Papir i karton čine 20 % od ukupnog kućnog otpada, a većinom ga čine ambalažni i novinski papir. Poseban je po tome što se može više puta reciklirati. Svakom tonom recikliranog papira može se uštedjeti 17 stabala, 31.823 litara vode, 4.000 kW energije i 2,3 m3 prostora odlagališta.

U plave posude se odlaže:

– novinski papir, časopisi, katalozi, prospekti
– uredski papir i bilježnice
– ambalažni papir i karton
Papir koji se odlaže ne smije biti onečišćen i zamašćen !
U plave posude se ne smije odlagati:
– prljavi papir
– tetrapak ambalaža
– zauljeni, plastificirani i metalizirani papir
– fotografije.
Ove vrste otpada odlažu se u posude za miješani komunalni otpad.

 

KORISTAN SAVJET: u svom kućanstvu ili na poslu koristite lako dostupan reciklirani papir. Sjetite se odvojiti kartonsku ambalažu prehrambenih proizvoda poput dječje hrane, tjestenine, riže, čajeva i slično.
Odvoz papira i kartona u plavim, kao i biorazgradivog otpada u smeđim posudama, obavlja se bez dodatne naplate.

 

Ukoliko imate potrebu za predajom veće količine otpadnog papira od zapremine plave posude možete kupiti plave vreće po cijeni od 2,00 kune po komadu na lokacijama:

  1. Upravna zgrada Komunalca, Mosna 15, blagajna, radno vrijeme: utorak i četvrtak od 07.00 do 16.00 sati, ostale radne dane od 7.00 do 15.00 sati.
  2. Sektor komunalne usluge, I.Česmičkog 28, Upravna zgrada groblja, radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07.00 do 9.30 i od 10.00 do 14.30 sati.

 

Pražnjenje plavih posuda obavlja se jednom mjesečno počevši od 01.03.2018. godine prema objavljenom rasporedu odvoza papira putem plavih vreća koji je dostavljen uz zadnji obračun usluga ili ga možete vidjeti na RASPORED

Molimo Vas da plave posude za papir iznesete najkasnije do 07,00 sati na dan odvoza, a uz plave posude možete predati i dodatne plave namjenske vreće za otpadni papir.